תחומי עיסוק

 • נדל"ן
  ומיסוי מקרקעין
 • פינוי בינוי
  ותמא 38
 • תכנון ובניה
 • דיני חברות ומשפט מסחרי
 • הקמת/פירוק חברות
 • מכירת/רכישת דירות
 • משפט מנהלי
 • ייצוג בבתי משפט

ייצוג משפטי בתחום הנדל"ן ודיני המקרקעין, על היבטיו השונים, מהווה נתח משמעותי ומרכזי בפעילות המשרד. המשרד מייצג ומלווה מגוון לקוחות, ובהם: יזמים, קבלנים, חברות בניה, משקיעים ויחידים, הכל, תוך תפיסת חלק נכבד בעיצובן התכנוני, המשפטי והמיסויי, של עסקאות נדל"ן מורכבות, בארץ ובחו"ל ובמקרה הצורך, גם בשיתוף אנשי מקצוע ייעודיים, בתחומים שונים ובהם, שמאים, כלכלנים, רואי חשבון, ועוד. בזכות מגוון לקוחותיו של המשרד, מהווה המשרד נקודת מפגש בין משקיעים ויזמים, מחד, לבין בעלי קרקעות וגורמים עסקיים, מאידך, הפועלים יחדיו לייזום עסקאות נדל"ן ומימוש אינטרסים משותפים.

בתחום הנדל"ן אנו מספקים ללקוחות המשרד, בין היתר, שירותים מקצועיים בתחומים הבאים:
 • ייצוג בעלי נכסים במגוון רחב של עסקאות ופרוייקטים נדל"ניים, זאת החל משלב הייזום הראשוני (טרום תכנון), דרך קידום העסקה, ועד השלמתה, דיווחה לרשויות, ורישומה כדין

 • ייצוג יזמים ובעלי נכסים בכלל ההתקשרויות העסקיות והחוזיות בתחום המקרקעין - תוך הקפדה מיוחדת ובלתי מתפשרת - לשמירה, בדיקה והבטחה מקסימאלית, על מגוון הזכויות הקנייניות הכרוכות בכל עסקה ועסקה

 • עריכת עסקאות קומבינציה בין בעלי נכסים ליזמים ו/או חברות קבלניות

 • ייצוג וניהול קבוצות רוכשים ו/או קבוצות רכישה במקרקעין

 • ייצוג וניהול פרוייקטים של התחדשות עירונית לסוגיה כגון פינוי בינוי, תמ"א 38

 • תביעות לפיצויים עקב פגיעה מתוכנית, בין היתר, מכח הוראות סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, תביעות נזיקיות בגין הפרעה לשימוש במקרקעין, מניעת מטרדים, ועוד

 • עריכת ומימוש הסכמי שיתוף במקרקעין

 • פעולות רישום והסדרת מקרקעין - לרבות, עריכת פרצלציה, רישום בתים משותפים, ועוד

 • נקיטת הליכים לפירוק שיתוף במגוון דרכים חוקית, לרבות באמצעות חלוקת המקרקעין, רישום לפי תשריט, ובמקרה הצורך, רישום בית משותף

 • החייאת ו/או מחיקת חברות "גוש-חלקה", ומתן ייעוץ לבעלי הזכויות בדבר דרכי הפעולה הרצויות בהקשר זה

 • מתן ייעוץ וייצוג משפטי לנציגות הבית המשותף - בכלל הנושאים הקשורים לניהול ואחזקת המקרקעין, וכן, בנוגע ליחסים המשפטיים ופתרון מחלוקות וסכסוכים, בין שכנים בבית משותף

 • טיפול ו/או הסדרת שימוש חורג במקרקעין ו/או צווי הריסה שיפוטיים או מינהליים

 • טיפול משפטי כולל לבלעי זכויות בסוגיות הפקעת מקרקעין ו/או פלישה למקרקעין – וכן תביעות לפיצויי הפקעה, החל משלב ההתנגדות, הגשת עררים, תביעות כספיות, בחינת חלופות תכנון, וכיו"ב

 • הסדרת חיובים וטיפול מקצועי בהפחתת היטלי השבחה ומיסוי עירוני לסוגיו

 • עריכת הסכמים לביצוע העברה ללא תמורה ו/או הסכמי מתנה של זכויות במקרקעין

 • ניהול וביצוע הליכי כינוס נכסים לסוגיהם - מול כלל הגורמים הרלוונטיים

 • טיפול, ייעוץ, תכנון, ביצוע והסדרת סוגיות מס שבח ומיסוי מקרקעין - לסוגיהם.

בתקופה של גאות בשוק הנדל"ן, ועליית הביקוש לקרקעות באיזורי הביקוש - הפך תחום ההתחדשות העירונית, למקור העיסוק המרכזי של רבים בתחום הנדל"ן. משרדנו היה מן הראשונים לעסוק בנושא, באופן מקצועי, תוך ששותפי המשרד פועלים ומלווים את ראשית הליכי החקיקה והייעוץ בתחום זה, בפעולותיהם במסגרות השונות.

כיום, משרד עורכי הדין שפיצר שמחיוף עוסק ומתמחה בייצוג בעלי נכסים רבים ומתן ייעוץ כולל, לגופים שונים, בעבודה מול רשויות מינהליות בתחום ההתחדשות העירונית לסוגיה - תוך ליווי משפטי של הליכי תכנון מורכבים וייצוג משפטי בהסכמים של: פינוי-בינוי; עיבוי-בינוי; וכן, עסקאות תמ"א 38 (על תיקוניה).
בתחום זה, משרדנו מלווה ומייצג בפרוייקטים מראשיתם, ומעניק ייעוץ משפטי שוטף לקשורים בו, בכל שלביו -זאת החל משלב גיבוש הרעיון הראשוני; התארגנות הדיירים - בינם לבין עצמם; ניהול המשא ומתן מול היזם או הדיירים (לפי העניין); הכנת הסכם ההתקשרות המשפטי; עריכת הסכמי הביצוע מול בעלי המקצוע בפרוייקט; ייצוג משפטי כולל בשלב הכנת ואישור התוכניות, הוצאת ההיתרים ובניית הדירות; ועד לשלב סיום הבניה, מסירת הדירות, אכלוסן ורישום הזכויות ע"ש הדיירים והקבלן, לרבות הסדרת סוגיות המס הקשורות בכך.

העובדה שמשרדנו מייצג בעלי זכויות פרטיים מצד אחד, ויזמים וחברות בניה מובילות ומקצועיות, מצד שני, מאפשרת לספק ללקוחותינו את מגוון השירותים המשפטיים הנוגעים בדבר - במקצועיות רבה וללא פשרות, תוך מתן ביטוי הולם לכלל צרכי הפרוייקט והשותפים בו, וכיוצא מכך, גם הגדלת הסיכויים למימושו ולהצלחתו.

המשרד מתמחה בייצוג משפטי של לקוחותיו בכלל היבטי התכנון והבנייה - לרבות בענייני תכניות בניין עיר (תב"ע), היתרי בניה, התנגדויות, אגרות והיטלי השבחה, פיתוח עירוני, וכו'. לשותפי המשרד ניסיון והתמחות מיוחדת, בניתוח תוכניות מיתאר מורכבות וליווי הליכים תכנוניים מורכבים, לרבות באמצעות מאבקים ציבוריים, הכוללים סיקור תקשורתי - לשם מיצוי זכויות תכנוניות-קנייניות בקרקע, ושמירה מיטבית על אינטרסי הבעלים במקרקעין, בכלל ההליכים והערכאות. בתחום זה, שותפי המשרד ייצגו במספר רב מאוד של הליכים משפטיים, שכללו עיסוק בסוגיות ראשוניות, לרבות, כאלו שבמסגרתם נקבעו הלכות תקדימיות פורצות דרך בעניינים אלו ועומדות בתוקף עד היום, לטובת לקוחותיו.

משרדנו מייצג בכלל ההליכים המינהליים, התכנוניים, והמשפטיים - הקשורים לאישור תוכניות מתאר (תב"ע), בכל ההליכים והועדות העוסקות בדבר, לרבות במסגרת: הליכי רישוי, התנגדויות, הליכים משפטיים, ועדות ערר, עתירות מנהליות, הליכים אזרחיים, ועוד, וזאת, בכלל הטריבונאלים הקיימים.
כמו כן, משרדנו בעל ניסיון עשיר והצלחה רבה בייצוג לקוחות בהליכים להפחתת ו/או ביטול חיובים כספיים בהיטלי השבחה, ארנונה עירונית, אגרות והיטלי פיתוח, הפקעת מקרקעין, תביעות בגין פיצויי הפקעת קרקע, תביעות לירידת ערך בגין פגיעה במקרקעין, ועוד.

יתחום המשפט המסחרי מהווה נדבך מרכזי וחשוב בפעילות משרד שפיצר שמחיוף. בתחום זה, משרדנו עוסק ומתמחה בעריכת הסכמים מסחריים שונים, גדולים כקטנים, ניהול משאים ומתנים מורכבים, ומתן ליווי וייצוג משפטי שוטף ומלא לתאגידים מסחריים - בין במהלך העסקים הרגיל ובין בעת ביצוע, ניהול וארגון עסקאות מורכבות כגון, מיזוגים ורכישות, גיוס משקיעים, ארגון מחדש, כינוסים ופירוקים ועוד. הייצוג המשפטי בתחום זה ניתן על-ידי שותפי המשרד, המעורבים בכל שלבי העסקה, והוא מרכז, בין היתר, את ניהול המשא ומתן, הכנת כלל ההסכמים, עריכת חוות דעת משפטיות מקיפות, ובמקרה הצורך, אישור הסכמים, וייצוג משפטי בפני כל הטריבונאלים המשפטיים, והמוסדות הממשלתיים הקיימים בתחום זה, במומחיות רבה. משרדנו מתאפיין במתן סל שירותים מלא ללקוחותיו הקבועים, בליווי רצוף של חברות ויחידים בארץ ובחו"ל, וגאה להיות "שיחת הטלפון הראשונה" של בעלי החברה, בכל אירוע שמתעורר, שמגבש בתוכו אפשרות לחשיפה עסקית ו/או משפטית.

בתחום המשפט המסחרי - משרדנו מספק ללקוחות המשרד, בין היתר, שירותים מקצועיים בתחומים הבאים
 • הקמת ורישום חברות

 • עריכת הסכמי מייסדים

 • ייצוג משפטי במשא ומתן לצורך השקעות בחברה ו/או הכנסת משקיעים חדשים לארגון

 • ליווי וייעוץ משפטי מקיף וכולל לגופים עסקיים וחברות מסחריות - בפעולות "רה-ארגון"

 • עריכת בדיקות נאותות לחברות וגופים עסקיים

 • הכנת מגוון הסכמים משפטיים, לכלל "מחזור החיים" של הארגון - לרבות עם לקוחותיו, מפיצים, עובדים, זכיינים וספקים;

 • עריכת הסכמי הלוואה מסחריים ו/או מימוניים

 • הכנת הסכמי סודיות ו/או אי תחרות

 • עריכת וביצוע דיווחים לרשויות הרגולטוריות בכלל התחומים

 • ליווי וייעוץ שוטף של חברות מכלל ענפי המסחר - לרבות, בתחומי ההון, הסחר, חברות הזנק (סטארט-אפ), ועוד

 • ייצוג משפטי מלא במיזוגים ורכישות של חברות וארגונים
 • ביצוע כינוסים ופירוקים של חברות וגופים משפטיים אחרים (עמותות, אגודות, ועוד)
 • כחלק מפעילות המשרד בתחום דיני החברות והמשפט המסחרי, משרדנו מלווה יזמים ואנשים פרטיים בכלל התהליכים הדרושים להקמת חברה ורישומה כדין. בתוך כך, משרדנו מטפל בעריכת המסמכים הנדרשים לשם הקמת החברה ורישומה; בביצוע הרישום בספרי רשם החברות בפועל; ביצירת המערכת ההסכמית בין מייסדי החברה ועוד.

  כמו כן, משרדנו מעניק ייצוג משפטי שוטף ללקוחותיו בכל הנוגע לניהול החברה בפועל, מן הצד המשפטי, וביצוע כלל הפעולות לפי פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983, חוק החברות, תשנ"ט-1999 ותקנותיו.

  משרדנו מעניק גם את מכלול השירותים המשפטיים הדרושים במקרה של פירוק חברה, זאת, הן כאשר מדובר בהליכי פירוק מרצון לפי דין, והן כאשר מדובר בפירוק אחר, הנעשה במסגרת הליכים משפטיים.

  המשרד מייצג את לקוחותיו בעריכת הסכמי רכישה ו/או מכירה של נכסי מקרקעין. הייצוג המשפטי ניתן ברכישת ו/או מכירת דירות או נכסים מקבלן, וכן דירות יד שניה. המומחיות המיוחדת, הניסיון והידע הרב, שצבר משרדנו בטיפול בכלל הסוגיות הנוגעות לתחום המקרקעין, בכללותו, הן כמייצג יזמים וקבלנים והן כמייצג רוכשי דירות, מאפשרים מתן ייצוג משפטי שלם וכולל ללקוחות המשרד, יזמים ואנשים פרטיים, בעסקאות אלו, המפיקים מכך רווח משמעותי וניכר, בעסקאות הנמסרות לטיפולנו.

  הייעוץ המשפטי שניתן ללקוחות המשרד כולל ייצג משפטי בשלב המשא ומתן לרכישת הנכס או הדירה, הכנת הסכם המכר ו/או ניהול משא ומתן לגביו, הכנת הסכמי שכירות, מכירת ורכישת נכסים בהליכי כינוס, רישום בתים משותפים, הכנת הסכמי שיתוף במקרקעין, ייצוג משפטי וטיפול בדיווח העסקה לרשויות המס, וכן רישום הזכויות על שם הרוכשים בסיום העסקה.

  בתחום זה משרדנו מספק שירותי ייעוץ מס לבעלי זכויות במקרקעין, לגיבוש והתאמת מבנה העסקה הרצוי, לכל עסקה ועסקה, בהתחשב בשאיפות הבעלים, כוונותיו, סוג הנכס, שינויי החקיקה, ועוד; וכן בייצוג בעלי הזכויות במימוש העסקה בפועל.

  תחום המשפט המנהלי מסדיר את פעולותיהן של רשויות המנהל הציבורי בישראל, ומהווה מסלול משפטי חשוב ומרכזי.

  בתחום זה מספק המשרד מענה משפטי כולל, במגוון נושאים הקשורים בכך, לרבות:
  • • מתן ייעוץ משפטי כולל לגופים ו/או חברות עסקיות או עירוניות

  • • ליווי וייצוג גופים ו/או חברות בהליכי מכרז - לרבות, בשלב הכנת ההצעה, מהמכרז עצמו, ובמקרה הצורך, השגה על תוצאותיו.

  • • ייצוג משפטי במגוון סוגיות של הפקעות מקרקעין ומימוש זכויות בניה

  • • ייצוג בפני בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בהגשת ובירור עתירות מנהליות, ערעור מינהלי, ותובענה מינהלית - לפי העניין; וכן, ייצוג בפני בית המשפט העליון, בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק, בהגשת בג"צים

  משרד שפיצר שמחיוף בעל ניסיון רב ומומחיות בייצוג לקוחותיו בתחום הליטיגציה האזרחית-מסחרית, והמנהלית בפני כלל הערכאות המשפטיות והטריבונאלים הקיימים.

  משרדנו עוסק בייצוג לקוחותיו בכלל תחומי המשפט האזרחי, המסחרי, והמנהלי, במגוון הליכים, לרבות:
  • הגשת עתירות מנהליות כנגד גופים שונים

  • הגשת וניהול תביעות בעניין סכסוכים קנייניים

  • ניהול הליכי הפקעה והגשת תביעות לפיצויים במקרה הצורך

  • הגשת וניהול תביעות קבלניות מצד קבלני ביצוע

  • מתן ייעוץ משפטי וניהול הליכים משפטיים בנושאי תביעות קבלניות וליקויי בנייה, לסוגיהם

  • תביעות לפירוק שיתוף במקרקעין

  • ייצוג משפטי בסכסוכים מסחריים לסוגיהם

  • ייצוג משפטי במגוון מחלוקות שנתגלעו בתחום דיני החוזים

  • ייצוג וייעוץ משפטי מקצועי למגוון חברות ולקוחות פרטיים, בנושאים מסחריים.